Powrót

Pożyczka Termomodernizacyjna do 1 mln zł (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
 •  Finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym w.in.:
  a) modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
  b) instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
  c) zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
  d) głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  - ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  - energooszczędne oświetlenie,
  - przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
  - instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  - przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
  - zastosowanie automatyki pogodowej,
  - zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  - budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
  - instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  - instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  - instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
  - instalację zaworów podpionowych i termostatów.
  e) budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
  f) przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy 
Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoOsoba kontaktowa:
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
Tel.: 85 740 86 76
E-mail: [email protected]

Agnieszka Piwowarczyk
Tel.: 85 740 86 68
E-mail: [email protected]

Tomasz Niepłocha                                                                                                             
Tel.: 85 740 86 71
E-mail: [email protected]

Fundusz Wschodni Sp. z o.o.    
ul. Piękna 1
15-282 Białystok
Tel.: 85 307 01 05
E-mail: [email protected]