A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

 

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje:

Systemy gwarancji

Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm 

 

Gwarancje Biznesmax - pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

 

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych - wsparcie dla średnich i dużych firm 

System dopłat

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla małych, średnich oraz dużych firm

Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych

Kredyt na innowacje technologiczne - pakiet pomocy dla mikro-, małych

i średnich przedsiębiorstw

 

Wsparcie dla podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 

Pożyczki unijne - pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm

 

Pożyczki płynnościowe POIR - dla mikro, małych i średnich firm

 

Pożyczki płynnościowe PES - dla podmiotów ekonomii społecznej