A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Średnie firmy

Średnie firmy

Jesteś w grupie średnich przedsiębiorstw i potrzebujesz wsparcia? Sprawdź nasz program wsparcia dla firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19. 

 

 

Gwarancje de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

Gwarancje Biznesmax

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej

Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES)

Ułatwienia w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności lub na cele związane z kontynuacją działalności PES

Pożyczki unijne

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych, oferowane mikro, małym i średnim firmom

Pożyczki Płynnościowe POIR

Finansowanie dla mikro, małych i średnich firm z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Ułatwienia w spłacie Pożyczki na rozwój turystyki dla przedsiębiorców z branży turystycznej lub okołoturystycznej

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne

 

Pożyczki Płynnościowe PES

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej

Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

Ułatwienia w spłacie pożyczki szerokopasmowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach