A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Pożyczki unijne udzielane są mikro, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych to pomoc oferowana przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni.

 

Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm 

Termin obowiązywania zmian: od 20 marca br. 

Możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw:

  • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
  • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
  • obniżenie oprocentowania pożyczek
  • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj. 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Więcej informacji o produkcie tutaj.

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych