A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pożyczki Płynnościowe POIR

Pożyczki Płynnościowe POIR

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem Pożyczką płynnościową POIR, informujemy że wstrzymane zostały wszystkie nabory wniosków w instytucjach finansujących. Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pracujemy nad tym, by do pośredników trafiła dodatkowa pula środków na pożyczki – 150 mln złotych.  To, czy i kiedy konkretna instytucja finansująca wznowi nabór wniosków zależy m.in. od wyników weryfikacji już przyjętych wniosków o pożyczki.

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (nabór wstrzymany),
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (nabór wstrzymany),
 • Konsorcjum: Żuławski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju (nabór wstrzymany),
 • Fundusz Górnośląski SA (nabór wstrzymany),
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (nabór wstrzymany),
 • Konsorcjum: Fundusz Wschodni sp. z o.o. FW Faktor sp. z o.o. (nabór wstrzymany),
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka (nabór wstrzymany),
 • Lubelska Fundacja Rozwoju (nabór wstrzymany),
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (nabór wstrzymany),
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (nabór wstrzymany).

Pożyczki płynnościowe POIR to nieoprocentowane wsparcie finansowe udzielane mikro, małym i średnim firmom. Na program przeznaczono do tej pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln zł na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach. Instytucje finansujące współpracujące z BGK zaczęły przyjmować wnioski pod koniec kwietnia.

Pożyczki Płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.


Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż

Pożyczki Płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

 

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych POIR:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

 

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. 

Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy na udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR:
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (nabór wstrzymany),
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (nabór wstrzymany),
 • Konsorcjum: Żuławski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju (nabór wstrzymany),
 • Fundusz Górnośląski SA (nabór wstrzymany),
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (nabór wstrzymany),
 • Konsorcjum: Fundusz Wschodni sp. z o.o. FW Faktor sp. z o.o. (nabór wstrzymany),
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka (nabór wstrzymany),
 • Lubelska Fundacja Rozwoju (nabór wstrzymany),
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (nabór wstrzymany),
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (nabór wstrzymany).

Więcej informacji o produkcie tutaj.

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka,

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych