A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pożyczki Płynnościowe PES

Pożyczki Płynnościowe PES

Pożyczki płynnościowe PES to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.


Dla kogo: 

Grupą docelową instrumentu płynnościowego są podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalnych, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe, czy zakłady aktywności zawodowej. 

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych:

  • okres spłaty pożyczki - do 4 lat,
  • oprocentowanie – 0,1 proc.,
  • karencja w spłacie - do 12 miesięcy,
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.

Czym są pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej ?

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

  • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Obecnie pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają:

Więcej informacji o produkcie tutaj