A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pożyczka Szerokopasmowa (POPC)

Pożyczka Szerokopasmowa (POPC)

 

Pożyczka szerokopasmowa to wsparcie dla firm z branży telekomunikacyjnej. Oferowana pomoc to ułatwienia w spłacie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy skorzystali bądź skorzystają z pożyczki na  dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który z powodu pandemii COVID-19 ma problemy płynnościowe lub jest nimi zagrożony.


Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm z branży telekomunikacyjnej

Termin obowiązywania zmian: do 31.12.2020 r.

Udogodnienia dla przedsiębiorców w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Szerokopasmowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmują:

  • możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych),
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0%, 
  • możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych,
  • brak wymaganego wkładu własnego.

Powyższe ułatwienia dotyczą mikro-, małych i średnich firm, które skorzystały z pożyczki, bądź skorzystają. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała bądź spowoduje problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym.

Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj w zakładce "Pośrednicy Finansowi".