A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.


Dla kogo: pomoc dla firm, które skorzystały z pożyczki z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki udzielane są na zmienionych zasadach od 1 marca br.

Zmiany w Programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” obejmują: 

  • zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy,

  • wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych),

  • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy),

  • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy,

  • nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy,

  • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy,

  • możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację podmiotu.

O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

 

Więcej informacji o produkcie tutaj.

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka,

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych