A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. 

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

 

Dla kogo: wsparcie dla średnich i dużych firm, niezależnie od branż

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane są gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

Kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł

Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

  • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu 
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł
  • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej
  • do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych
  • z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł)

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać

gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

 

 

 

 

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka,

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych