A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Dla kogo: pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku.

Kwota gwarancji: do 3,5 mln zł

Zmiany w programie de minimis:

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
  • brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji
  • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
  • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.

Lista banków kredytujących: Alior Bank S.A.Bank Handlowy w Warszawie S.A.Bank Millennium S.A.Bank Ochrony Środowiska S.A.Bank Pekao S.A.Bank Pocztowy S.A.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielczeBank Spółdzielczy Rzemiosła w KrakowieBank Spółdzielczy w BrodnicyBNP Paribas Bank Polska S.A.ING Bank Śląski S.A.Krakowski Bank SpółdzielczymBank S.A.Nest Bank S.A. PKO Bank Polski S.A.Santander Bank Polska S.A.SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielczeWarmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Więcej informacji o produkcie tutaj, a najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o nowe warunki gwarancji de minimis dostępne są tutaj

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka,

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, kredyt na Innowacje Technologiczne, wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych