A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancje Biznesmax

Gwarancje Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Dla kogo: pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Z kryteriami można zapoznać się tutaj.

Termin obowiązywania zmian: gwarancje Biznesmax będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020

roku. 

Kwota gwarancji: do 2,5 mln euro. 

Zmiany w programie gwarancji Biznesmax:

  • możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
  • kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych;
  • w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu;
  • z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu;
  • wydłużenie do końca 2021 r. (przed zmianami do 2020 r.) okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu;
  • systemem dopłat do odsetek są objęte również kredyty odnawialne.

Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.

 

O udzielenie gwarancji Biznesmax na warunkach wprowadzonych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19,

można pytać w następujących bankach kredytujących:

Alior Bank S.A., Bank Pekao S.A.Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w KrakowieBNP

Paribas Bank Polska S.A.BOŚ S.A.BPS S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank

S.A.PKO Bank Polski S.A.Santander Bank Polska S.A.SGB-Bank S.A.

 

Banki, które wdrażają zmiany:

Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A. 

 

Pełna lista banków, które podpisały umowy dotyczące udzielania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR

(gwarancja Biznesmax) znajduje się tutaj w zakładce lista banków kredytujących. 

 

Więcej informacji o produkcie tutaj, a najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o nowe warunki gwarancji

Biznesmax dostępne są tutaj

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych