A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. 

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

 

Dla kogo: wsparcie dla średnich i dużych firm, niezależnie od branż

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane są gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

Kwota gwarancji: do 200 mln zł

Podstawowe warunki gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

  • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu 
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej)
  • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej firmy, gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego,
  • z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. 

 

 

 

Mikro- i małe firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych, Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

Średnie firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, Gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych, Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

 

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 

 

 

 

Duże firmy

Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

 

System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych