A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Celem gwarancji z FGR, jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytów oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.


Dla kogo:
 pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

To pierwsza na rynku gwarancja BGK dla sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca)

Zmiany z programie:

  • wprowadzenie możliwości obejmowania gwarancją z FGR kredytów obrotowych odnawialnych na maksymalny okres 39 miesięcy oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych (51 miesięcy) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW (zapewnienie płynności finansowej)
  • możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, także w przypadku: udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres, podwyższenia limitu kredytu,
  • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Termin obowiązywania zmian: 31 grudnia 2020 r. 

Lista banków kredytujących

 

Więcej informacji o produkcie tutaj.