A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Dopłaty do oprocentowania

Dopłaty do oprocentowania

 • O funduszu

  Dopłaty do oprocentowania to pomoc publiczna. BGK wypłaca dopłatę, która pokrywa część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu.

  Kredyty z dopłatami są już dostępne w pierwszym banku kredytującym. Kolejne niebawem uruchomią rozwiązanie. Lista banków, które udzielają kredytów z dopłatami znajduje się niżej i będzie na bieżąco aktualizowana.

  Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm 

  Szczegóły rozwiązania:

  • fundusz dopłaca do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – nowych i już zaciągniętych
  • jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłaty tylko dla jednego kredytu
  • BGK pokrywa część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy
  • kredytu z dopłatą udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Firmy mogą ubiegać się o wsparcie do końca 2020 r. 
  • wsparcie jest kierowane do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone
  • dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (w przypadku sektora MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (w przypadku średnich i dużych firm)

  Wysokość wsparcia:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: dopłata do odsetek kredytu w wysokości 2 punktów procentowych
  • duże firmy: dopłata do odsetek kredytu w wysokości 1 punktu procentowego

  Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

   Więcej informacji o produkcie tutaj

  • Lista banków
  • Dokumenty do pobrania

  Mikro- i małe firmy

  Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax

   

  Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

   

  Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

   

  System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

  Średnie firmy

  Systemy gwarancji: Gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

   

  Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych: pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC)

   

  Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

   

  System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

   

   

   

   

  Duże firmy

  Systemy gwarancji: Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

   

  System dopłat: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych