A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

 

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje:

Systemy gwarancji

Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancje Biznesmax - pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

System dopłat

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla małych, średnich oraz dużych firm

 

 

Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm. 

BGK wypracował już z resortem oraz samorządami zakres najistotniejszych zmian w obsługiwanych przez bank programach, np. pożyczkach unijnych, wsparcia z POIR, w tym premii technologicznej. Kolejne zmiany są w trakcie uzgodnień.