Mikropożyczka 9.3
  • mikropożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu do 98 tys. zł
  • dla osób fizycznych z terenu województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,058% w skali roku
Cel finansowania:
  • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
Dla kogo?

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego należące do następujących grup: 

  • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
  • niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; 
Skontaktuj się!
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.Aul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 784 346 995, tel./fax 84 686 53 93
e-mail: biuro@barr.org.pl 
Instytucje finansujące ten produkt