• mikropożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu do 123 tys. zł
  • dla osób pozostających bez pracy, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubelskim
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Cel finansowania

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.: , m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat i więcej, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać:

  • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat,
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach, krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie lubelskim:

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
Tel.: 784 346 995, tel./fax: 84 686 53 93
E-mail: [email protected]