Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. lubuskie)

  • mikropożyczka w województwie lubuskim
  • finansowanie to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubuskim
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,655 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel.: 538 810 267 lub 882 436 140