Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim
 • finansowanie: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • pożycza udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie stałe w całym okresie, z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (od 0,53 proc. w skali roku, stopa redyskonta weksli na dzień 06.05.2022 r. wynosi 5,30 proc.)

Cel finansowania

Pożyczkę  można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, w tym m.in.:

 • zakup maszyn
 • zakup towarów i urządzeń
 • adaptację pomieszczeń
 • reklamę swojego przedsiębiorstwa
 • obsługę księgową.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia:

 • które ukończyły 30 lat 
 • znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami). 

Z pożyczki mogą skorzystać również: 

 • reemigranci
 • imigranci
 • osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.  

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie dolnośląskim.

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, lok. 142, I p.
53-238 Wrocław

Tel.: 71 332 31 81

Monika Kuśnierz
Tel.: 602 183 723
E-mail: [email protected]

Bartłomiej Hrehorowicz
tel. 602 386 300,
E-mail: [email protected]

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Górna 10-11, pokój 28
58-500 Jelenia Góra

Tel./fax: 75 752 29 64

Jolanta Schabowicz
Tel.: 602 183 746
E-mail: [email protected]