Szanowni Państwo,

każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postacie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku. 

Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych w dokumencie (PDF, 470 KB).

Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z infolinią BGK lub kontakt z najbliższą placówką BGK – listę regionów znajdą Państwo na stronie.

W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania pomocy finansowej, w celu skorzystania z niej będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK umowy, na mocy której udzielona Państwu zostanie pomoc.

Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu wsparcia lub pożyczki są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.