A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Ustawa Zabużańska

pdf
Komunikat

Szanowni Państwo,

od 1 marca 2018 r. wypłaty gotówkowe rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej będą realizowane wyłącznie w Oddziale BGK w Warszawie, mieszczącym się przy Alejach Jerozolimskich 7. Zmiana ta związana jest z wycofaniem operacji gotówkowych z katalogu usług świadczonych w oddziałach BGK.

W celu zmiany formy odbioru świadczenia pieniężnego z gotówki na przelew na wskazany rachunek bankowy, osoby uprawnione powinny zwrócić się do  właściwego urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o stosowną korektę danych rejestrowych.

 


Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (tzw. zabużan) ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

Wypłata rekompensat możliwa jest wyłącznie w oparciu o opracowywany przez urzędy wojewódzkie rejestr osób uprawnionych, który jest sukcesywnie udostępniany bankowi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby uprawnione zobowiązane są do ujawnienia we właściwym urzędzie wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i podania numeru rachunku bankowego w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego w formie przelewu bankowego.

Każda osoba uprawniona, która wybierze świadczenie pieniężne jako formę realizacji prawa do rekompensaty i umieszczona zostanie w centralnym rejestrze osób uprawnionych zostanie listownie poinformowana przez bank o trybie i terminie przekazania świadczenia pieniężnego.