A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Osoby fizyczne

Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Fundusz kredytów studenckich

Program preferencyjnych kredytów dla studentów i doktorantów

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy

Fundusz termomodernizacji i remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Dopłaty do kredytów na usuwanie skutków żywiołów

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i huraganów

Wykreślanie dawnych wpisów z ksiąg wieczystych

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie z ksiąg wieczystych dawnych wpisów

Ustawa Zabużańska

Rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Polski

Rodzina na swoim

Program dający możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na nabycie własnego mieszkania

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pomoc finansowa w spłacie kredytu mieszkaniowego

Mieszkanie dla młodych

Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Centralna Informacja o rachunkach

Wzory wniosków o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach.