Zarządzanie ryzykiem

Polityka informacyjna w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
Półroczna informacja o ekspozycjach BGK objętych działaniami stosowanymi w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19
Informacje kwartalne
Raporty roczne