Radosław Kwiecień

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z controllingu i inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ponadto program Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Swoją pracę w sektorze bankowym rozpoczął w roku 1996 w Banku Zachodnim SA (obecnie Santander Bank Polska SA), a następnie w Powszechnym Banku Kredytowym SA.  Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A. za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. 

Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.