Radosław Kwiecień

Członek Zarządu od 2016

Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012–2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy. Od 2016 roku jest członkiem zarządu BGK odpowiedzialnym za pion zarządzania ryzykiem.

Jest liderem dwóch filarów strategii banku na lata 2021-2025: Zrównoważony rozwój i Efektywny model zarządzania. Jak mówi prezes Kwiecień: „chcemy, aby nasze codzienne zachowania i decyzje biznesowe miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Chcemy tworzyć dobre warunki do życia dla przyszłych pokoleń”.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA.

Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i rowerze. Drugą namiętnością jest muzyka, której najbardziej lubi słuchać na żywo, dlatego często uczestniczy w koncertach i festiwalach. Dobra literatura towarzyszy mu praktycznie codziennie - gdy nie ma czasu czytać, słucha audiobooków w drodze do pracy, biegając czy jeżdżąc na rowerze.