Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu (od 2016, nadzoruje obszar zarządzania strategicznego)

Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym zarządzała wieloma obszarami. Kierowała między innymi wdrożeniami strategicznych projektów, jak nowy model oddziału czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji”. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r. była członkiem Zarządu BZ WBK.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Wraz z pozostałymi członkami zarządu przygotowała i zrealizowała trzyletnią strategię 2017 - 2020, która pozwoliła bankowi mocniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności: finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych. W tym czasie BGK, realizując nową strategię, wzmacniał aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. W planach są kolejne, w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Pod jej kierownictwem bank intensywnie angażuje się w realizację rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. Prezes Daszyńska-Muzyczka jest także pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza i od 2009 r. pełni w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, co będzie wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.

Sam bank stał się jedną z dziesięciu najlepiej ocenianych firm w Polsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, dwukrotnie zdobył tytuł TOP Employer.

Beata Daszyńska–Muzyczka jest członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz przewodniczącą rady programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jest także członkiem kapituły rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju oraz rady programowej Kongresu ICAN Management Review.

Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Prometejską im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy Bankowym Menedżerem Roku 2018 przez Gazetę Bankową. Znalazła się także w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu Forbes.

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Advance Leadership Programme w ICAN Institute oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie miłośniczka lotnictwa, robi licencję pilota.