Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego

Skład Rady Nadzorczej BGK
Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK:Paweł Borys
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:Beata Gorajek
Sekretarz Rady Nadzorczej:Marek Niedużak
Członkowie Rady Nadzorczej:Grzegorz Dostatni
 Jacek Hecht
 Zbigniew Krysiak
 Honorata Krysiewicz
 Robert Nowicki
 Adam Rudzewicz
 Jerzy Szmit
 Łukasz Śmigasiewicz
 Magdalena Tarczewska-Szymańska