Skład Rady Nadzorczej BGK
Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK:Paweł Borys
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:Beata Gorajek
Sekretarz Rady Nadzorczej:Marek Niedużak
Członkowie Rady Nadzorczej:Grzegorz Dostatni
Jacek Hecht
Zbigniew Krysiak
Honorata Krysiewicz
Robert Nowicki
Adam Rudzewicz
Jerzy Szmit
Łukasz Śmigasiewicz
Magdalena Tarczewska-Szymańska