Przedstawicielstwa

W 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działania związane z tworzeniem przedstawicielstw BGK za granicą. Celem ich funkcjonowania jest przede wszystkim promocja polskiej gospodarki i strategii rozwoju na arenie międzynarodowej, przekazywana do regulatorów i instytucji finansowych, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej, a także aktywny udział w procesie tworzenia i zmian międzynarodowych aktów prawnych. BGK posiada swoje przedstawicielstwa w Europie, planuje również otwarcie placówek w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Przedstawicielstwo w Brukseli

Przedstawicielstwo BGK w Brukseli reprezentuje bank w kontaktach z instytucjami europejskimi oraz finansowymi, monitoruje oraz aktywnie wpływa na procesy legislacyjne, jak również współpracuje z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli

BGK, państwowy bank rozwoju, jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. BGK współfinansuje i wspiera procesy rozwojowe w Polsce, zarządza programami europejskimi i dystrybuuje fundusze unijne.

Uruchomienie zagranicznego przedstawicielstwa w Brukseli umożliwiło efektywne monitorowanie procesów legislacyjnych związanych między innymi z pracami nad nowymi ramami finansowymi na lata 2021-2027, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju oraz przedstawicielami instytucji europejskich.

Przedstawiciele w brukselskiej placówce biorą udział w spotkaniach z reprezentantami instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a także reprezentują bank podczas konferencji, warsztatów i spotkań.
 

Przedstawicielami BGK w Brukseli są Bartłomiej Danek (Bartlomiej.Danek@bgk.pl) i Karol Tofil (Karol.Tofil@bgk.pl). 

Adres przedstawicielstwa w Brukseli:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Representative Office
Rue Montoyer 51
1000 Bruxelles
Belgique

Kontakt: repoffice.brussels@bgk.pl 

Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem

Celem przedstawicielstwa we Frankfurcie nad Menem jest promocja banku i kraju poprzez spotkania, organizację eventów i udział w konferencjach. Zadaniem placówki jest współpraca z regionalnymi bankami rozwoju oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW Bankengruppe: kooperacja oraz wymiana międzybankowych doświadczeń. To z kolei umożliwia budowanie bliskich relacji z reprezentantami banków rozwoju w poszczególnych landach.

Zadaniem przedstawicielstwa jest również wspieranie eksportu do Niemiec oraz badanie możliwości ekspansji polskich firm. Organizowane są także szkolenia i seminaria dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego w niemieckich instytucjach finansowych.

Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem oprócz współpracy z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz specjalistycznymi instytucjami finansowymi takimi jak AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, współpracuje z polskimi instytucjami mieszczącymi się na terenie Niemiec, w tym m.inn. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, oddziałem PKO Banku Polskiego.


Przedstawicielem BGK we Frankfurcie nad Menem jest Krzysztof Kamola (Krzysztof.Kamola@bgk.pl). 

 

Adres przedstawicielstwa we Frankfurcie nad Menem:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Repräsentanz
Junghofstr. 22-26
60311 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Kontakt: repoffice.frankfurtammain@bgk.pl 

Przedstawicielstwo w Londynie

Do zadań przedstawicielstwa BGK w Londynie należy wzmocnienie polskiej ekspansji zagranicznej oraz przyciąganie brytyjskich inwestorów do Polski. Londyńska placówka ma również promować Polskę oraz bank wśród reprezentantów brytyjskiego biznesu. Celem przedstawicielstwa jest też nawiązywanie i utrzymywanie relacji z lokalnymi instytucjami finansowymi Wielkiej Brytanii oraz polskimi podmiotami obecnymi na tamtejszym rynku.

Przedstawicielstwo BGK współpracuje m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz British Polish Chamber of Commerce.

Przedstawicielem BGK w Londynie jest Bartłomiej Danek (Bartlomiej.Danek@bgk.pl).

Adres przedstawicielstwa w Londynie:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Representative Office
30 St Mary Axe
28th & 29th Floors
EC3A 8BF London
United Kingdom

Kontakt: repoffice.london@bgk.pl 

Przedstawicielstwo w Amsterdamie

Przedstawicielstwo Banku Gospodarstwa Krajowego w Amsterdamie reprezentuje bank w relacjach z holenderskimi instytucjami finansowymi oraz inwestycyjnymi.Promuje Polskę, silny wizerunek banku oraz jego międzynarodowe inicjatywy. Przedstawicielstwo wspiera również zagraniczną ekspansję polskiego biznesu w Holandii.

BGK, państwowy bank rozwoju, jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Od 2010 roku BGK wspiera ekspansję zagraniczną Polski, poprzez finansowanie polskiego eksportu oraz wspieranie przedsiębiorstw poza granicami kraju. Uruchomienie zagranicznego przedstawicielstwa w Amsterdamie umożliwia łatwiejszy dostęp na rynek holenderski, wzmacnia relacje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz pogłębienie znajomości rynku, lokalnych norm, zasad i obyczajów.


Przedstawicielem BGK w Amsterdamie jest Ewelina Twisterling (Ewelina.Twisterling@bgk.pl).

 

Adres przedstawicielstwa w Amsterdamie:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Representative Office
Strawinskylaan 1201
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

Kontakt: repoffice.amsterdam@bgk.pl