Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem

Celem przedstawicielstwa we Frankfurcie nad Menem jest promocja banku i kraju poprzez spotkania, organizację eventów i udział w konferencjach. Zadaniem placówki jest współpraca z regionalnymi bankami rozwoju oraz niemieckim bankiem rozwoju KfW Bankengruppe: kooperacja oraz wymiana międzybankowych doświadczeń. To z kolei umożliwia budowanie bliskich relacji z reprezentantami banków rozwoju w poszczególnych landach.

Zadaniem przedstawicielstwa jest również wspieranie eksportu do Niemiec oraz badanie możliwości ekspansji polskich firm. Organizowane są także szkolenia i seminaria dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego w niemieckich instytucjach finansowych.

Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem oprócz współpracy z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz specjalistycznymi instytucjami finansowymi takimi jak AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, współpracuje z polskimi instytucjami mieszczącymi się na terenie Niemiec, w tym m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, oddziałem PKO Banku Polskiego.

Przedstawicielem BGK we Frankfurcie nad Menem jest Krzysztof Kamola ([email protected]). 

Adres przedstawicielstwa we Frankfurcie nad Menem

Bank Gospodarstwa Krajowego
Repräsentanz
Junghofstr. 22-26
60311 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Kontakt: [email protected]