Przedstawicielstwo w Londynie

Do zadań przedstawicielstwa BGK w Londynie należy wzmocnienie polskiej ekspansji zagranicznej oraz przyciąganie brytyjskich inwestorów do Polski. Londyńska placówka ma również promować Polskę oraz bank wśród reprezentantów brytyjskiego biznesu. Celem przedstawicielstwa jest też nawiązywanie i utrzymywanie relacji z lokalnymi instytucjami finansowymi Wielkiej Brytanii oraz polskimi podmiotami obecnymi na tamtejszym rynku.

Przedstawicielstwo BGK współpracuje m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz British Polish Chamber of Commerce.

Przedstawicielem BGK w Londynie jest Bartłomiej Danek ([email protected]).

Adres przedstawicielstwa w Londynie:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Representative Office
30 St Mary Axe
28th & 29th Floors
EC3A 8BF London
United Kingdom

Kontakt: [email protected] 

Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby działalności w Wielkiej Brytanii posiada wykupiony Certificate of Employers’ Liability Insurance.