Przedstawicielstwo w Brukseli

Przedstawicielstwo w Brukseli

Przedstawicielstwo BGK w Brukseli reprezentuje bank w kontaktach z instytucjami europejskimi oraz finansowymi, monitoruje oraz aktywnie wpływa na procesy legislacyjne, jak również współpracuje z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli

BGK, państwowy bank rozwoju, jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. BGK współfinansuje i wspiera procesy rozwojowe w Polsce, zarządza programami europejskimi i dystrybuuje fundusze unijne.

Uruchomienie zagranicznego przedstawicielstwa w Brukseli umożliwiło efektywne monitorowanie procesów legislacyjnych związanych między innymi z pracami nad nowymi ramami finansowymi na lata 2021-2027, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju oraz przedstawicielami instytucji europejskich.

Przedstawiciele w brukselskiej placówce biorą udział w spotkaniach z reprezentantami instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a także reprezentują bank podczas konferencji, warsztatów i spotkań.

Przedstawicielami BGK w Brukseli są Bartłomiej Danek (Bartlomiej.Danek@bgk.pl), Ewa Duda (Ewa.Duda@bgk.pl) i Karol Tofil (Karol.Tofil@bgk.pl).

Adres przedstawicielstwa w Brukseli:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Representative Office
Rue Montoyer 51
1000 Bruxelles
Belgique

Kontakt: repoffice.brussels@bgk.pl