Nasze wartości

Naszą kulturę organizacyjną budujemy na wartościach, które służą zwiększaniu zaufania do banku i stanowią fundament ładu wewnętrznego. Są to:

  • zaangażowanie,
  • partnerska współpraca,
  • profesjonalizm.

Wszystkie działania prowadzimy w sposób etyczny, kierując się w szczególności obowiązującym prawem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i transparentnością. Wytycznymi w naszej codziennej aktywności biznesowej i prospołecznej są postanowienia przyjętego w banku Kodeksu Etyki.

Pracownicy

Bank Gospodarstwa Krajowego tworzą ludzie – pracownicy, którzy od blisko stu lat budują jego wyjątkową pozycję w polskiej gospodarce. Realizują misję banku, uczciwie i sumiennie wypełniają swoje obowiązki, dbają o dobre imię banku i stanowią jego najlepszą wizytówkę. 

Ten wspólny sukces budujemy na zasadach poszanowania równości wszystkich pracowników w prawach i obowiązkach. Doceniamy różnorodność i budujemy partnerskie relacje. Zapewniamy przyjazne środowisko pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju.

Więcej o naszych wartościach, warunkach pracy w BGK i tym, jak dbamy o naszych pracowników przeczytaj w Raporcie zrównoważonego rozwoju.