Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2017-2020 definiuje rolę banku jako państwowego banku rozwoju. Podkreśla misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Zakres działalności

BGK - Państwowy Bank Rozwoju
Wspierający, mobilizujący i uzupełniający lukę rynkową

Misja banku w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)