Kodeks etyki BGK

KODEKS ETYKI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek istotne jest potwierdzenie naszej kultury organizacyjnej, odpowiedzialności i etyki biznesu. Uchwaliliśmy Kodeks Etyki, aby klarownie pokazać nasze wspólne zasady
i wartości, które ukierunkowują nasze zachowania w szczególności w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, z innymi Pracownikami, ze społecznościami, wśród których pracujemy,
a także ze wszystkimi innymi podmiotami, z którymi utrzymujemy relacje.

Pełna treść Kodeksu Etyki Banku Gospodarstwa Krajowego do pobrania tutaj.