Inicjujemy i rozwijamy współpracę z bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi i innymi instytucjami finansowymi. Wspólnie proponujemy rozwiązania, które umożliwiają tysiącom polskich firm rozwój działalności w Polsce i za granicą, ułatwiają im dostęp do finansowania, wdrażanie innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy.

Gwarancje

We współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, a także firmami leasingowymi i faktoringowymi stale rozwijamy ofertę gwarancji. Aktualną listę instytucji, które umożliwiają swoim klientom skorzystanie z gwarancji BGK znajdziesz na stronach:

Pożyczki dla firm

Współpracujemy z instytucjami finansowymi w całej Polsce, które na mocy umów z BGK udzielają pożyczek ze środków krajowych i funduszy europejskich. Listę tych instytucji znajdziesz na stronach:

Eksport i ekspansja zagraniczna

Wspólnie z KUKE  realizujemy rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu, którego celem  jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług. Eksporterzy zainteresowani rynkami podwyższonego ryzyka mogą także, za pośrednictwem banków komercyjnych, korzystać z realizowanego przez BGK Programu Akredytyw Eksportowych.

Współpracujące z nami instytucje finansowe oferują także: