Instytucje finansowe

Anna Rywacka
Naczelnik Wydziału Instytucji Finansowych

Departament Skarbu
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

tel. (0-22) 5229 366
fax (0-22) 5229 216

e-mail: ds@bgk.pl 

anna.rywacka@bgk.pl