gmach centrali BGK przy Al. Jerozolimskich, 1934-1939

Siedziba centrali BGK do grudnia 1931 r. znajdowała się jednocześnie w kilku lokalizacjach. W kamienicy przy ul. Królewskiej 5, przy ul. Siennej 17, gdzie mieścił się Oddział/Wydział/Departament Budowlany i do 1927 r. w gmachu Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego 23, gdzie wynajmowano pomieszczenia na siedzibę Departamentu Kredytów Długoterminowych.

W 1927 r. część departamentów centrali przeniesiona została do będącego od 1924 r. własnością BGK pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32. W latach 1928–1931 wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego – gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. W drodze konkursu wyłoniony został również autor płaskorzeźb na ryzalicie z głównym wejściem. ył nim Jan Szczepkowski, autor m.in. części płaskorzeźb na Sali Obrad Sejmu RP oraz pomników S. Moniuszki i W. Bogusławskiego przed Teatrem Wielkim w Warszawie. Centrala BGK mieści się obecnie w tym samym gmachu przy Alejach Jerozolimskich.  
                                                                                                                                                         Pałac Tyszkiewiczow-Potockich