Fundacja BGK

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2004 r., 80 rocznicę powstania BGK. Jej misją jest aktywowanie, edukowanie i wspieranie obywateli na różnym etapie ich życia. Patron Fundacji, Jan Kanty Steczkowski (1862-1929) był pierwszym prezesem BGK, ministrem skarbu i premierem rządu.

Most the Most, łączymy pokolenia

Fundacja Most the Most

Fundacja Most the Most jest mostem między przeszłością i przyszłością. Głównym celem działania fundacji jest nadawanie nowego życia i funkcji społecznych zabytkom oraz budowanie świadomości o wartości dziedzictwa kulturowego. Poprzez inicjatywy tj. konkurs Nasz Zabytek, Mocarze Sztuki czy Most the Music aktywizuje lokalne społeczności do działania, inspiruje do międzypokoleniowej współpracy oraz integruje Polaków wokół historii i tradycji.

Fundacja empiria i wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez BGK, aby budować i rozwijać potencjał polskiego kapitału społecznego oraz budować lepszą przyszłość Polski. Realizuje te cele poprzez inwestowanie w edukację, która wspiera w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównuje szanse i gwarantuje równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom. Wierzymy, że solidny kapitał społeczny, jest podstawą nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa, które liczy się na arenie międzynarodowej.