A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Outsourcing

Outsourcing

W związku z art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o następujących przedsiębiorcach, którzy w wyniku realizacji podpisanych z Bankiem umów, na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

AGAP Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 03-301 ul. Jagiellońska 78 zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000025138 posługująca się numerem NIP: 5272329716 oraz REGON: 017207713.

Alior Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 141387142, NIP 1070010731.

ATM S.A.

z siedzibą w Warszawie, 04-186 ul. Grochowska 21A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000034947, NIP: 1130059989, REGON: 012677986.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

z siedzibą w Warszawie, 01-211 ul. Kasprzaka 10/16 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546.

Bank Handlowy w Warszawie SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, REGON 000013037, NIP 5260300291.

Bank Millennium SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931.

Bank Ochrony Środowiska SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, REGON 006239498 NIP 5270203313.

Bank Polska Kasa Opieki SA

z siedzibą w Warszawie 00-950, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841.

Bank Pocztowy S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010821, NIP 5540314271, REGON 002482470.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000069229, REGON 930603359, NIP 8960001959.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

z siedzibą: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051818, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 874-000-33-01.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000096040, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 675-000-60-62

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000100602, REGON 000496981, NIP 6330004820.

BNP Paribas Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000006421, NIP: 6760078301, REGON 003915970.

HSBC Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000030437, REGON 003871238, NIP 5260211469.

CA Consulting S.A.

z siedzibą w Warszawie przy Al..Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255669, REGON 356846563, NIP 6782924039.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000545379, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7252083093, REGON 360868745.

Exatel S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000044577, NIP: 527-010-45-68, REGON: 011986640

FIRST DATA POLSKA S.A

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000061293, NIP 5260210429, REGON 012873434.

Getin Noble Bank SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000304735, REGON 141334039, NIP 1080004850

ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA

Idea Bank Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisany do KRS - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638.

ING Bank Śląski SA

z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475.

Krakowski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod nr: KRS 0000078979, REGON 000500286, NIP 6750006027.

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285070, NIP: 527-254-88-78, REGON 141054713.

mBank S.A.

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.

Nest Bank SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

O&S Computer-Soft Sp. z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-301, ul. Żwirki i Wigury 8-12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000222652, NIP 8862785813, REGON 891556010.

PLUS BANK S.A.

 

aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000096937, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298.

 

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.

z siedzibą w Warszawie ul, Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738.

Santander Bank Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00- 854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341.

SAWO RECYKLING Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski Spółka Jawna

z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43, 95-100 Zgierz zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061660, NIP 7250021314, REGON 470778706.

SGB-Bank S.A.

z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 60-462, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000058205, REGON 004848247, NIP 7770005362.

TAG SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.

ul. Annopol 4 A Budynek F, Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000368920, REGON 142652592, NIP 7010266967.

Toyota Bank Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051233, NIP 5213092922, REGON 016283043.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036781, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 849-000-11-74