A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888
Outsourcing

Outsourcing

W związku z art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o następujących przedsiębiorcach, którzy w wyniku realizacji podpisanych z Bankiem umów, na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

FIRST DATA POLSKA S.A

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000061293, NIP 5260210429, REGON 012873434.

Centrum Komputerowe ZETO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi 90-146, ul. G. Narutowicza 136, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000117869, NIP 7281001100; REGON 470876389.

Bank Pocztowy S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010821, NIP 5540314271, REGON 002482470.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.

z siedzibą w Warszawie ul, Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738.

Bank BPH S.A.

z siedzibą w Gdańsku ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod nr: KRS 0000010260, NIP 6750000384, REGON 350535626.

ING Bank Śląski SA

z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475.

Bank Ochrony Środowiska SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, REGON 006239498 NIP 5270203313.

Bank Millennium SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000069229, REGON 930603359, NIP 8960001959.

SGB-Bank S.A.

z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 60-462, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000058205, REGON 004848247, NIP 7770005362.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000100602, REGON 000496981, NIP 6330004820.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

z siedzibą w Warszawie, 01-211 ul. Kasprzaka 10/16 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546.

Bank Polska Kasa Opieki SA

z siedzibą w Warszawie 00-950, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841.

DZ BANK Polska SA

z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: KRS 0000046610, REGON 001419215, NIP 5260306365.

Krakowski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod nr: KRS 0000078979, REGON 000500286, NIP 6750006027.

Bank Handlowy w Warszawie SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, REGON 000013037, NIP 5260300291.

HSBC Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000030437, REGON 003871238, NIP 5260211469.

Getin Noble Bank SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000304735, REGON 141334039, NIP 1080004850

Alior Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 141387142, NIP 1070010731.

Bank Zachodni WBK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000008723, NIP 89600056 73, REGON 930041341.

mBank S.A.

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.

Idea Bank Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisany do KRS - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638.

Raiffeisen Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 20, 00-459 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000014540, REGON 010000854, NIP 5260205871.

Toyota Bank Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051233, NIP 5213092922, REGON 016283043.

CA Consulting S.A.

z siedzibą w Warszawie przy Al..Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255669, REGON 356846563, NIP 6782924039.

FM Bank PBP SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

PLUS BANK S.A.

ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000096937, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298.

TAG SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.

ul. Annopol 4 A Budynek F, Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000368920, REGON 142652592, NIP 7010266967.

Deutsche Bank PBC SA

z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000022493, NIP 6760107416, REGON 350526107.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960.

SAWO RECYKLING Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski Spółka Jawna

z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43, 95-100 Zgierz zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061660, NIP 7250021314, REGON 470778706.

Jan Rędziniak

zamieszkały w Baranowie, ul Ametystowa 1, 62-081 Przeźmierowo, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 09441/96/S prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań, NIP 7821019895, Regon 630624388 oraz wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod nr 77/97/R.

Bank Credit Agricole Bank Polska SA

we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53 - 605 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS po nr 000003988, REGON 290513140, NIP 6570082274.

O&S Computer-Soft Sp. z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-301, ul. Żwirki i Wigury 8-12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000222652, NIP 8862785813, REGON 891556010.

Sygnity S.A.

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000008162, NIP: 5860005293, REGON: 190407926.

Stralfors Sp. z o.o.

z siedzibą w Laskowicach, 86-130, ul. Parkowa 56, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy - KR pod numerem KR:0000296330, REGON:141184433, NIP 5272560359 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.100.000,00 zł.

SkanSerwis Sp.z o.o

z siedzibą w Warszawie, ul. Nakielska 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  KRS 0000151969.