A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Outsourcing

Outsourcing

W związku z art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o następujących przedsiębiorcach, którzy w wyniku realizacji podpisanych z Bankiem umów, na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

Alior Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 141387142, NIP 1070010731.

BNP Paribas Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie 02-676 przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000006421, NIP: 6760078301, REGON 003915970.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

z siedzibą w Warszawie, 01-211 ul. Kasprzaka 10/16 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000011571, REGON 010778878, NIP 5261008546.

Bank Handlowy w Warszawie SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, REGON 000013037, NIP 5260300291.

Bank Millennium SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931.

Bank Ochrony Środowiska SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, REGON 006239498 NIP 5270203313.

Bank Polska Kasa Opieki SA

z siedzibą w Warszawie 00-950, ul. Grzybowska 53/57, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841.

Bank Pocztowy S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010821, NIP 5540314271, REGON 002482470.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000069229, REGON 930603359, NIP 8960001959.

Bank Spółdzielczy w Bartoszycach

z siedzibą w Bartoszycach 11-200, przy ul. Warszawskiej 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000142473, NIP: 7430003513, REGON: 000503505.

Bank Spółdzielczy w Ełku

z siedzibą w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15 wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000129502, Regon 000493741 NIP 8480001669.

Bank Spółdzielczy w Koninie

z siedzibą w Koninie przy ul. 3 Maja 68 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda Poznań pod nr: 0000140184, NIP 6650002030, REGON 000505384.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

z siedzibą: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051818, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 874-000-33-01.

CA Consulting S.A.

z siedzibą w Warszawie przy Al..Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255669, REGON 356846563, NIP 6782924039.

Deutsche Bank PBC SA

z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000022493, NIP 6760107416, REGON 350526107.

Getin Noble Bank SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000304735, REGON 141334039, NIP 1080004850

DZ BANK Polska SA

z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: KRS 0000046610, REGON 001419215, NIP 5260306365.

HSBC Bank Polska SA

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000030437, REGON 003871238, NIP 5260211469.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000545379, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7252083093, REGON 360868745.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000096040, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 675-000-60-62

FIRST DATA POLSKA S.A

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000061293, NIP 5260210429, REGON 012873434.

Centrum Komputerowe ZETO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi 90-146, ul. G. Narutowicza 136, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000117869, NIP 7281001100; REGON 470876389.

ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA

Bank BPH S.A.

z siedzibą w Gdańsku ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod nr: KRS 0000010260, NIP 6750000384, REGON 350535626.

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Pasłęku, 14 - 400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000057431, NIP 5781002337, REGON 000504002.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000100602, REGON 000496981, NIP 6330004820.

Bank Spółdzielczy w Limanowej

z siedzibą w Limanowej przy ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000081900, NIP 7370005743 , REGON: 000499330.

O&S Computer-Soft Sp. z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-301, ul. Żwirki i Wigury 8-12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000222652, NIP 8862785813, REGON 891556010.

PLUS BANK S.A.

 

aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000096937, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298.

 

 

Poczta Polska Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960.

Bank Spółdzielczy w Prudniku

z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 12, 48-200 Prudnik, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr: KRS 0000107358, NIP 755-000-68-79, REGON 000504746.

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wolinie

z siedzibą w Wolinie ul. Świerczewskiego 10, 72-510 Wolin, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000042690, REGON 000508000, NIP 8550006058.

Bank Spółdzielczy w Skoczowie

ul. Objazdowa 10, 43-430 Skoczów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie w Bielsku - Białej VIII Gospodarczy pod nr 0000085240, REGON 000496395, NIP 5480077004.

Bank Spółdzielczy w Brzegu

Oddział w Dąbrowie 49-120 Dąbrowa, ul. Spółdzielcza 1 wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000168748, REGON: 000504249, NIP 7470005091.

Nest Bank SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

Stralfors Sp. z o.o.

z siedzibą w Laskowicach, 86-130, ul. Parkowa 56, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy - KR pod numerem KR:0000296330, REGON:141184433, NIP 5272560359 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.100.000,00 zł.

FM Bank PBP SA

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

Idea Bank Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisany do KRS - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638.

Imprimus Sp. z o.o.

z siedzibą w Laskowicach,86-130,ul: Parkowa 56,wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy -KR pod numerem KR:0000296330,REGON:141184433,NIP 5272560359 z kapitałem zakładowym w wysokości 1100000,00 zł.

ING Bank Śląski SA

z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475.

Jan Rędziniak

zamieszkały w Baranowie, ul Ametystowa 1, 62-081 Przeźmierowo, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 09441/96/S prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań, NIP 7821019895, Regon 630624388 oraz wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod nr 77/97/R.

Krakowski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod nr: KRS 0000078979, REGON 000500286, NIP 6750006027.

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285070, NIP: 527-254-88-78, REGON 141054713.

mBank S.A.

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.

z siedzibą w Warszawie ul, Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 6A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000027247, NIP 749-00-07-940, REGON 000504427.

SAWO RECYKLING Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski Spółka Jawna

z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43, 95-100 Zgierz zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061660, NIP 7250021314, REGON 470778706.

Santander Bank Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00- 854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341.

SkanSerwis Sp.z o.o

z siedzibą w Warszawie, ul. Nakielska 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  KRS 0000151969.

SGB-Bank S.A.

z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 60-462, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000058205, REGON 004848247, NIP 7770005362.

TAG SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.

ul. Annopol 4 A Budynek F, Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000368920, REGON 142652592, NIP 7010266967.

Toyota Bank Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051233, NIP 5213092922, REGON 016283043.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036781, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 849-000-11-74