A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
O Banku

Bank

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej.

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. Bank codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń.

Misja i Strategia

Misja i strategia na lata 2017-2020

Władze banku

Informacje o składach osobowych zarządu i rady nadzorczej banku

Zarządzanie ryzykiem

Sprawozdania w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej

Rozporządzenie MAR

Formularz zgłoszenia transakcji do BGK i KNF

Odpowiedzialność w biznesie

Z myślą o przyszłości Polski

Sponsoring

Warunki udziału BGK w przedsięwzięciach w charakterze sponsora

Outsourcing

Rejestr dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową

Banki korespondenci

Banki świadczące usługi płatnicze na rzecz BGK

Przedstawicielstwa

Przedstawicielstwa BGK za granicą