A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888
O Banku

Bank

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK działa z myślą o przyszłości i nie boi się długiego horyzontu czasowego inwestycji. Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe.

BGK ma unikalne doświadczenie w  finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą  i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków. Pracowników BGK wyróżnia pro-państwowa postawa i wyjątkowe kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. BGK codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń.

Historia

Historia powstania banku i reaktywowania jego działalności w 1989 roku

Władze banku

Informacje o składach osobowych zarządu i rady nadzorczej banku

Misja

Cele i zadania realizowane przez BGK

Strategia

Strategia działania i rozwoju banku na lata 2014 - 2017

Odpowiedzialność w biznesie

Z myślą o przyszłości Polski

Sponsoring

Warunki udziału BGK w przedsięwzięciach w charakterze sponsora

Outsourcing

Rejestr dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową

Banki korespondenci

Banki świadczące usługi płatnicze na rzecz BGK

Adekwatność kapitałowa

Sprawozdania w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej

Kariera w BGK

Aktualne oferty pracy, praktyk i staży w banku

Rozporządzenie MAR

Formularz zgłoszenia transakcji do BGK i KNF