A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikaty RNS

Rodzina na Swoim – informacja dla kredytobiorców

 

BGK współpracuje z Ministerstwem Rozwoju nad odpowiednimi zapisami do ustawy dotyczącymi programu Rodzina na Swoim. Projektowane przez ministerstwo rozwiązania mają jednoznacznie potwierdzić możliwość stosowania dopłat z tego programu w przypadku zawieszenia spłat rat kredytowych. Oznacza to, że kredytobiorca nie utraciłby prawa do dopłat, wynikającego z kapitalizacji odsetek podczas zawieszenia spłaty kredytów, a jednocześnie okres zawieszenia spłaty kredytów nie wliczałby się do łącznego okresu 96 miesięcy od pierwszej spłaty, w którym kredytobiorcom przysługują dopłaty. 

 

Zapisy ustawowe zatem nie kolidowałyby z wakacjami kredytowymi, które chcą wprowadzić banki komercyjne dla kredytów hipotecznych i jednocześnie nie wyłączałyby z tego udogodnienia kredytów hipotecznych z dopłatami z programu Rodzina na Swoim. 

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wdrożeniu rozwiązań.