Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Stopa referencyjna – czym jest i od czego zależy?

Stopa referencyjna – czym jest i od czego zależy?

Stopa referencyjna to jedna z podstawowych stóp procentowych normowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stopy procentowej jest szczególnie ważna dla osób ubiegających się o kredyt lub pożyczkę gotówkową, ponieważ to od niej w dużej mierze zależy wysokość rat zobowiązania finansowego, które będzie trzeba spłacić. Czym więc jest stopa referencyjna i od czego zależy?

Ważny instrument regulacyjny NBP

Stopa referencyjna to jedna z czterech głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), obok stopy depozytowej, lombardowej i redyskontowej. Stopa referencyjna jest ustalana przez organ NBP, a więc Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która m.in. poprzez normowanie stóp procentowych dba o zachowanie niskiego i stabilnego poziomu inflacji w kraju oraz realizuje gospodarcze cele rozwojowe. Stopa referencyjna jest ustalana przez RPP od 6 lutego 1998 roku.

Rentowny bon pieniężny

Stopa referencyjna to wskaźnik oprocentowania wykorzystywany do obliczania wartości pomocy publicznej w formie m.in. pożyczki, odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia spłaty zobowiązania na raty. Posiłkując się definicją, można powiedzieć, że stopa referencyjna to rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku, a więc zakupu lub sprzedaży krótkoterminowych (7 dni) bonów pieniężnych na rynku międzybankowym. Bony pieniężne pozwalają NBP regulować wielkość pieniądza będącego w obiegu, a więc emituje je, aby zmniejszyć podaż pieniądza na rynku, a skupuje w momencie, gdy chce wprowadzić do obrotu dodatkową gotówkę. Stopa referencyjna jest więc oprocentowaniem lub też rentownością bonów pieniężnych NBP.

Co wpływa na wysokość stopy referencyjnej?

Stopa referencyjna to jeden z instrumentów, który w pośredni sposób wpływa na politykę pieniężną gospodarki krajowej. NBP poprzez rynek finansowy może wpływać m.in. na poziom inflacji, koszt kredytów pieniężnych, ich dostępność czy też skalę inwestycji. Poprzez podniesienie stopy referencyjnej, Bank Centralny dąży do zminimalizowania ogólnego wzrostu cen na rynku i jednoczesnego wyhamowania rozwoju gospodarczego. Obniżenie stopy referencyjnej ma za zadanie ożywić gospodarkę poprzez m.in. zwiększenie dostępności kredytów, a co za tym idzie - dynamizację inwestycji.

Stawka WIBOR a stopa referencyjna

Stopa referencyjna ma również pośredni wpływ na poziom stawki WIBOR, która jest bardzo istotna podczas ustalania oprocentowania kredytów i pożyczek gotówkowych. Wysokość stawki WIBOR jest określana podczas codziennego fixingu, na podstawie wysokości oprocentowania podawanego przez banki komercyjne wchodzące w skład panelu WIBOR.