Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są i kiedy zaczną obowiązywać w Twojej firmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są i kiedy zaczną obowiązywać w Twojej firmie?

Jednym z pomysłów mających zapewnić nam odpowiednio wysokie świadczenia emerytalne są wprowadzane właśnie w życie Pracownicze Plany Kapitałowe. Od 1 lipca projekt ten objął wszystkich pracowników zatrudnionych w największych firmach. Kolejni będą do nich przystępować zgodnie z ustaloną już kolejnością. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Ile wynoszą i kogo obciążają składki na PPK?

Zdaniem twórców tego pomysłu, celem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest pomoc Polakom w odkładaniu pieniędzy na emeryturę. Wprowadzany właśnie w życie program oszczędzania zakłada, że każdego miesiąca z pensji należnej pracownikowi objętemu PPK odprowadzana będzie konkretna kwota, stanowiąca pierwszą część składki. W wersji podstawowej będzie to 2 proc. wynagrodzenia. Drugą część składki (wyjściowo jest to 1,5 proc. wynagrodzenia) wpłaca zatrudniający go przedsiębiorca. Wysokość składek może być modyfikowana przez różne warianty, przez co ich łączna wysokość może wynosić od 3,5 do nawet 8 proc. miesięcznej wypłaty.

Jak wygląda kalendarz przystępowania poszczególnych firm do PPK?

Przepisy wprowadzające PPK obowiązują już wprawdzie od początku tego roku (1 stycznia 2019), jednak wszyscy pracodawcy dostali czas na przygotowanie się do ich faktycznego wejścia w życie. Pierwsze firmy objęte zostały projektem Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero 1 lipca. Chodzi tu wyłącznie o największych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób. Kolejni przedsiębiorcy będą automatycznie obejmowani PPK zgodnie z ustalonym już kalendarzem. Następne w kolejce są firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników – będą musiały zacząć dokładać się do składek od 1 stycznie 2020roku. Przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 49 osób mają sporo czasu na przygotowanie, gdyż ich PPK obejmą dopiero 1 lipca roku 2020. Najdłużej na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych zaczekają pracownicy zatrudnieni w pozostałych firmach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych – w ich przypadku PPK wejdą w życie dopiero 1 stycznie 2021 roku.