Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Podatek liniowy - plusy i minusy tej formy opodatkowania

Podatek liniowy - plusy i minusy tej formy opodatkowania

Jedną z form rozliczenia z fiskusem jest również podatek liniowy. Wyboru tej formy opodatkowania należy dokonać w momencie zakładania firmy – w innym przypadku podatnik rozlicza się według skali podatkowej.

 Stawka podatkowa

Jeżeli podatnik prowadzi już działalność i wybrał opodatkowanie stawką 19 proc., może zmienić formę opodatkowania do 20 stycznia każdego roku.
W razie wyboru podatku liniowego:

  • nie ma kwoty zmniejszającej podatek,
  • nie można skorzystać ze zwolnień dla rozliczających się według skali podatkowej (18 proc., 32 proc.),
  • nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy z dzieckiem.

Przy tej formie opodatkowania stawka podatku (19 proc.) jest stała bez względu na to, jak wysokie dochody uzyskuje osoba prowadząca działalność.

Ograniczenia

  • Nie można stosować tej formy opodatkowania w razie wykonywania usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.
  • Dotyczy to zarówno jednoosobowej działalności, jak i spółek nieposiadających osobowości prawnej, w których choćby jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje działalność dla firmy, w której był lub jest zatrudniony na etacie.

Wówczas należy się rozliczać z urzędem skarbowym według skali podatkowej. Wybór stawki 19 proc. stosuje się do dochodów z całej działalności gospodarczej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w ten sposób opodatkowany jest udział w zyskach np. spółki cywilnej, a pozostała działalność – ryczałtem lub kartą podatkową.

Podatek

  • Przedsiębiorca, który decyduje się na podatek liniowy, jest zobowiązany do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR).
  • Ma też obowiązek odprowadzania miesięcznych, bądź kwartalnych zaliczek na podatek (w wysokości 19 proc. dochodu).
  • Firmy, które istnieją co najmniej dwa lata, mają możliwość skorzystania z wpłat zaliczek w formie uproszczonej niezależnie od osiąganych dochodów.

Termin składania deklaracji dla rozliczających się podatkiem liniowym mija 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Deklaracja PIT-36L

Osoby, które zdecydowały sie na tę formę opodatkowania, rozliczają dochody na formularzu PIT-36L. Jeżeli mają też inne źródła dochodów, składają również inne formularze (np. dla pracujących na etacie będzie to PIT-37). Nie można się rozliczać wspólnie z małżonkiem czy z dzieckiem.
Można odliczyć:

  • od dochodu: zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50 proc. całkowitej wartości z danego roku), składki na konto emerytalne IKZE;
  • od podatku: zapłacone składki zdrowotne, ulgę abolicyjną, czyli kwotę podatku z zagranicy.

W innych państwach odchodzi się od tej formy, uznawanej za mało skuteczną przy realizacji celów gospodarczych. Pracuje nad tym także Ministerstwo Finansów, więc prawdopodobne jest
wprowadzenie zamiast liniowego podatku innego typu.

Pliki do pobrania