Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Które spółki można zarejestrować przez Internet?

Które spółki można zarejestrować przez Internet?

Niektóre rodzaje działalności można rejestrować także przez Internet. To zdecydowanie najprostsza i najmniej czasochłonna procedura.

Przez Internet można zarejestrować:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę jawną,
 • spółkę komandytową.

Trwają także prace nad platformą, która umożliwi wprowadzanie przez Internet zmian w treści umów, podejmowanie uchwał, a nawet podwyższanie kapitału.

Należy pamiętać, że spółkę można założyć przez Internet tylko wtedy, gdy wspólnicy wnoszą wkłady pieniężne. W wypadku wkładu niepieniężnego (aportu) konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.
Do założenia firmy przez Internet potrzeba:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego

lub

 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP.

Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie działalności jednoosobowej i posiada podpis elektroniczny, składa wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl. Spółki natomiast rejestruje się za pośrednictwem platformy ems.ms.gov.pl, która przesyła wniosek do sądu rejestrowego, a następnie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Działalność jednoosobowa

Jeżeli chcesz założyć działalność przez Internet, przygotuj:

 • PESEL,
 • NIP,
 • adresy,
 • formę opodatkowania,
 • rodzaj proponowanej działalności gospodarczej (korzystając z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).

Następnie załóż konto na stronie www.firma.gov.pl.
Kiedy otrzymasz link aktywacyjny:

 • zaloguj się na stronie,
 • wypełnij formularz CEIDG-1,
 • wyślij formularz przez Internet.

Wniosek trafi do Głównego Urzędu Statystycznego (skąd otrzymasz numer działalności gospodarczej REGON), do urzędu skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jeżeli masz NIP jako osoba prywatna, nie musisz występować o nowy – twój NIP stanie się numerem NIP firmy. System prześle ci potwierdzenie wysłania wniosku, a twoje dane będą
widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu
. Rejestracja w CEDIG jest bezpłatna. W taki sam sposób możesz się zarejestrować, gdy chcesz otworzyć
spółkę cywilną (umowę tej spółki możesz zawierać jedynie jako przedsiębiorca).

Rejestracja spółki

Wśród spółek handlowych najpopularniejszą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można ją zarejestrować przez Internet, wykorzystując wzorzec umowy (w tym wypadku nie jest wymagana forma aktu notarialnego). Jeśli korzystasz z formularza online, na pokrycie kapitału zakładowego wnosisz wyłącznie wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5 tys. zł, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Każdy ze wspólników tej spółki musi mieć aktywne konto w systemie.
Do rejestracji należy przygotować:

 • nazwę rejestrową spółki,
 • adres sądu właściwego według siedziby spółki,
 • listę wspólników,
 • listę członków organów spółki.

Wspólnicy powinni wypełnić formularze i dołączyć wniosek o wpis do KRS oraz zdefiniować zakres działalności (na podstawie kodów PKD). Każdy z dokumentów przed podpisaniem można wyświetlić i sprawdzić jego treść. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, podpisuje dodatkowe oświadczenia. Przy rejestracji internetowej opłata wynosi 250 zł (za rejestrację ) i 100 zł (za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Wniosek zostanie automatycznie przesłany do sądu rejestrowego, który przekaże go do KRS-u.
Dane trafią też do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędu skarbowego.

Jeżeli do zgłoszenia nie dołączono oświadczenia o wniesieniu wkładów w całości, zarząd ma obowiązek złożyć takie oświadczenie w ciągu 7 dni od wpisu do rejestru. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Od zawarcia umowy spółki przez Internet należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości wkładów, pomniejszony o koszt wpisu do KRS
i publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Inne spółki

Przez Internet można także zawrzeć umowę spółki jawnej (według wzorca online, gdy jest dwóch wspólników) oraz spółki komandytowej. Nie jest natomiast możliwe przekształcenie w
ten sposób spółki cywilnej w spółkę jawną
. Umowy te zostają zawarte po wprowadzeniu do systemu danych wraz z elektronicznymi podpisami wspólników. Wnioski o rejestrację pokonują taką samą drogę w systemie, jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przyszłości

Trwają prace nad platformą, która umożliwi m.in.:

 • dokonywanie zmian w umowie spółek,
 • dokonywanie zmian adresu,
 • zatwierdzania sprawozdania finansowego,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu spółki,
 • podwyższanie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zbywanie udziałów przez wspólnika,
 • zmianę liczby wspólników.

Pliki do pobrania