Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Księgowość na etacie, czy zewnętrzna?

Jeżeli nie będziesz prowadzić księgowości samodzielnie, zastanów się, czy powierzyć ją własnej księgowej, czy może zwrócić się do biura rachunkowego. Prowadzenie dokumentów księgowych w firmie daje poczucie większego bezpieczeństwa i kontroli, ale oznacza też dodatkowe wydatki na wynagrodzenia.

Szybki dostęp

Wewnętrzne prowadzenie księgowości może dawać poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to przedsiębiorca decyduje, kto będzie się zajmował rozliczeniami firmy. Zatrudnienie osoby o odpowiednich kompetencjach może minimalizować ryzyko błędu czy zaniedbania i tym samym ograniczyć potencjalne konsekwencje.
Częste jest też przekonanie, że własny księgowy może zapewnić szybki dostęp do informacji księgowo-finansowych. Wybór biura oznacza konieczność dostarczania dokumentów w inne miejsce, a przedsiębiorca nie ma możliwości natychmiastowego wglądu w dokumentację, gdy jej potrzebuje, co miałoby miejsce wówczas, gdyby księgowość była prowadzona w firmie.

Koszty

Atutem księgowości zewnętrznej są niższe koszty niż w wypadku zatrudniania księgowej. Należy jednak sprawdzić, czy biuro ma certyfikat ministra finansów i polisę OC. Zaletą biura jest gwarancja ciągłości obsługi finansowej firmy – gdy osoba zajmująca się jej księgowością będzie na urlopie lub zmieni pracę, zostanie wyznaczona inna osoba, która zajmie się dokumentami.
Tymczasem koszt wewnętrznego prowadzenia księgowości to nie tylko comiesięczne wynagrodzenie księgowej, ale także wydatki na stworzenie miejsca pracy, sprzęt komputerowy,
oprogramowanie, a często szkolenia. Trzeba też brać pod uwagę, że w przypadku urlopu czy choroby księgowej mogą wystąpić trudności z wpisami do księgi przychodów i rozchodów. Dla
przedsiębiorcy może to oznaczać ryzyko utraty kontroli.

Odpowiedzialność

Biuro rachunkowe może też udzielić specjalistycznej porady, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nawet jeśli nie zatrudnia specjalisty, często współpracuje z innymi biurami, dlatego łatwiej tam
o poradę, niż gdy przedsiębiorca zatrudnia księgową.
Dokonując wyboru między biurem rachunkowym a księgową na etacie, trzeba wziąć pod uwagę kwestię zakresu odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy księgowe. W tym wypadku
korzystniejszy jest wybór biura rachunkowego. Mając dobrze skonstruowaną umowę, możemy liczyć na pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy, a w razie pomyłki – żądać
odszkodowania z polisy OC.

Dla większości firm mikro, małych i średnich korzystniejszym rozwiązaniem okazuje się zatem wybór biura rachunkowego. Mimo że większość biur rachunkowych zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych, którzy dają rękojmię prawidłowości prowadzonych rozliczeń, niezależnie od tego należy się upewnić, czy w podpisywanej umowie jest klauzula poufności rozliczeń i dokumentów.
Należy pamiętać, że w razie wyboru biura rachunkowego przedsiębiorca powinien ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W wypadku prowadzenia księgowości w firmie nie ma takiego obowiązku.