Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Księgowość na etacie, czy firma zewnętrzna?

Jeżeli nie będziesz prowadzić księgowości samodzielnie, zastanów się, czy powierzyć ją własnej księgowej, czy może zwrócić się do biura rachunkowego. Prowadzenie dokumentów księgowych w firmie daje poczucie większego bezpieczeństwa i kontroli, ale oznacza też dodatkowe wydatki na wynagrodzenia.

Szybkość uzyskania informacji

Prowadzenie księgowości przez osobę lub osoby zatrudnione w firmie, może dawać poczucie bezpieczeństwa, ponieważ to przedsiębiorca samodzielnie decyduje, kto konkretnie będzie się zajmował rozliczeniami. Zatrudnienie osoby o odpowiednich kompetencjach może minimalizować ryzyko błędu czy zaniedbania i tym samym ograniczyć potencjalne konsekwencje.

Częste jest też przekonanie, że osoba zatrudniona jako księgowy, może zapewnić szybszy dostęp do informacji finansowych.

Koszty

Atutem księgowości zewnętrznej są przeważnie niższe koszty, niż w wypadku zatrudniania księgowego/księgowej.

Dodatkową zaletą biura jest również gwarancja ciągłości obsługi finansowej firmy – jeśli osoba zajmująca się księgowością danej firmy będzie na urlopie lub zmieni pracę, zostanie wyznaczona inna, która przejmie jej obowiązki.

Tymczasem koszt prowadzenia księgowości przez pracownika (lub pracowników) firmy, to nie tylko comiesięczne wynagrodzenie, ale również wydatki poniesione na stworzenie miejsca pracy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz szkolenia. Trzeba też brać pod uwagę, że w przypadku urlopu czy choroby pracownika, mogą wystąpić trudności z prawidłowym rozliczaniem finansów firmy. Dla przedsiębiorcy może to oznaczać spore komplikacje.

Odpowiedzialność

Warto sprawdzić czy biuro posiada aktualną polisę OC. Warto wiedzieć, że od 10 sierpnia 2014 r. nie można starać się o wydanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów, więc jego posiadanie nie jest już niezbędne.

Dokonując wyboru między biurem rachunkowym, a osobą zatrudnioną na etacie, trzeba wziąć pod uwagę kwestię zakresu odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy księgowe. W tym wypadku korzystniejszy jest wybór biura rachunkowego. Mając dobrze skonstruowaną umowę, możemy liczyć na pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę, a w razie pomyłki – żądać odszkodowania z polisy OC.

W przypadku pracownika zatrudnionego na etacie, odszkodowanie może odpowiadać wysokości powstałej szkody, jednak nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługiwało pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 kp).

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, dla większości firm z sektora MŚP korzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy zewnętrznej.