Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Kiedy wybrać podatek liniowy?

Na początku każdego roku każdy podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania swojego dochodu, z wyjątkiem przejścia z ryczałtu na skalę. Sprawdzamy, kiedy warto wybrać podatek liniowy i komu się to najbardziej opłaci.

Podatek liniowy a skala podatkowa

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej, która daje wiele korzyści, jednak nie dla każdego podatnika będzie ona opłacalna. Stawka podatku liniowego to stałe 19%, bez względu na to, jaka jest wysokość dochodów przedsiębiorcy.

Jeżeli podatnik rozlicza się w ramach tzw. skali podatkowej, wówczas stawka podatku wynosi 18% lub 32%, w zależności od osiągniętego dochodu. Podatek liniowy jest więc w głównej mierze opłacalny dla osób uzyskujących wysokie dochody. Jest on jednak przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Brak ulg i preferencji podatkowych

Forma rozliczania liniowego nie jest jednakże pozbawiona wad. Podatek liniowy pozbawia podatnika różnych ulg oraz możliwości rocznego rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Przedsiębiorca decydując się na podatek liniowy może odliczyć od swojego przychodu koszty jego uzyskania, co pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania i tym samym zapłacić niższy podatek dochodowy. Dodatkowo, dochód jest pomniejszany o składki na ubezpieczenie społeczne.

Dla kogo podatek liniowy jest opłacalny?

Dziewiętnastoprocentowy podatek liniowy powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy osiągają duże dochody. Z kolei taka forma podatku będzie mało opłacalna dla osób uzyskujących z prowadzenia działalności gospodarczej kwoty poniżej pierwszego progu podatkowego. Wskazuje się próg opłacalności formy liniowej na poziomie 85 528 zł. Jest to dochód, po przekroczeniu którego zaczyna obowiązywać już 32-procentowy podatek rozliczany w skali podatkowej. Jednak nie zawsze tak to funkcjonuje. Dużo zależy od aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Optymalna granica opłacalności podatku liniowego powinna osiągać poziom 100 tys. zł, z założeniem, że przedsiębiorca nie miałby prawa do ulg oraz preferencji podatkowych.

Zmiana formy opodatkowania

Przedsiębiorca chcący zmienić dotychczasową formę opodatkowania na dany rok, może to uczynić do 20 stycznia danego roku. Zmiany opodatkowania można dokonać samodzielnie, poprzez złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym właściwego oświadczenia lub przesyłając taki wniosek listem poleconym. Zmiany formy opodatkowania można również dokonać drogą elektroniczną. W tym przypadku należy jednak posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany.