Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Jak zarejestrować spółkę cywilną

Spółka cywilna powstaje na podstawie umowy wspólników. Powinni oni najpierw zarejestrować działalność (np. jednoosobową); przedsiębiorcą nie jest spółka, ale każdy z jej wspólników.

Wpis do CEIDG

Wspólnicy powinni zarejestrować działalność – formularz CEIDG należy złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy bądź przez Internet (z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu ePUAP) na stronie prod.ceidg.gov.pl bądź 

www.firma.gov.pl.

Spółka cywilna

Po uzyskaniu wpisu do CEIDG należy:

  • zawrzeć umowę pisemną spółki cywilnej,
  • odprowadzić na rachunek bankowy urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek PCC to 0,5 proc. od wkładów wniesionych do majątku spółki. Należy go zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Następnie należy:

  • wystąpić o numer REGON do urzędu statystycznego,
  • wystąpić do urzędu skarbowego o NIP spółki,
  • zgłosić spółkę jako podatnika VAT (jeżeli nie będą przysługiwały ulgi i będzie sprzedawała produkty lub usługi).
Opodatkowanie

Opodatkowaniu podlega nie spółka, lecz każdy ze wspólników z osobna (mogą się rozliczać na zasadach ogólnych: według skali podatkowej, stawki liniowej, ryczałtu bądź karty podatkowej). Należy pamiętać, że jeżeli jeden ze wspólników rozlicza się ryczałtem, pozostali też mają obowiązek rozliczania się w ten sposób. Więcej informacji na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl lub pod numerem infolinii Krajowej Informacji Podatkowej – z telefonów stacjonarnych 801 055 055 lub komórkowych (22) 330 03 30 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00).

Rachunek i aktualizacja danych

Wskazane jest utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla spółki (chociaż nie ma takiego obowiązku). Pozwala to na lepsze zarządzanie finansami oraz łatwiejsze kontrolowanie transakcji. W ciągu 7 dni od uzyskania NIP-u oraz REGON-u wspólnicy powinni zaktualizować wpis w CEIDG, by uzupełnić informacje o NIP i REGON spółki.

ZUS

Wspólnicy powinni także zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli spółka zatrudnia pracowników czy zleceniobiorców, należy ją zgłosić jako płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia powstania takiego obowiązku. Więcej informacji na stronie www.zus.pl lub pod numerem (22) 560 16 00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Możliwa jest także rozmowa przez Skype’a lub czat z konsultantem.

Pliki do pobrania