Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Ja, czyli firma – działalność jednoosobowa

Najpopularniejsza forma prowadzenia firmy to indywidualna działalność gospodarcza. Jest odpowiednia dla osób, które chcą w całości odpowiadać za prowadzenie firmy, mają na to pomysł oraz środki. Jej założenie nie wymaga kapitału początkowego, a rejestracja jest stosunkowo prosta i może zajmować niecałe 24 godziny.

W Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowanych i aktywnych jest obecnie ponad 2 mln firm. W roku 2015 przybyło ich 296 tys. Najwięcej powstaje w branżach: transportowej, fryzjerskiej i kosmetycznej, budowlanej i naprawy pojazdów. Popularne są też firmy komputerowe i sklepy internetowe oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i usługi prawne.

Na swoim

Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym jako firma, pod własnym imieniem i nazwiskiem; nazwa może też mieć człon dodatkowy. Powinna być zgodna z nazwą wprowadzoną we wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  • Majątkiem przedsiębiorstwa jest mienie przedsiębiorcy i odpowiada nim w całości.
  • Jeśli nie ma rozdzielności majątkowej, odpowiada także jego współmałżonek.

Przedsiębiorca:

  • sam decyduje, w jakich godzinach pracuje i dla ilu zleceniodawców,
  • sam zapewnia sobie źródła dochodu,
  • zdobywa zlecenia,
  • dba o relacje z klientami.

Nie może korzystać z uprawnień przysługujących etatowemu pracownikowi, takich jak płatny urlop wypoczynkowy.

Działalność jednoosobową reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807

oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000361&min=1 

Podatki

Prowadząc działalność gospodarczą, można się rozliczać:

  • według skali podatkowej 18 proc., 32 proc.,
  • według jednolitej stawki podatkowej (19 proc., tzw. podatek liniowy) albo:
  • ryczałtem,
  • na podstawie karty podatkowej (wysokość podatku ustalana jest z Urzędem Skarbowym).

Przedsiębiorca powinien też zdecydować, czy będzie płatnikiem VAT. Może wówczas zmniejszyć podatek należny o wartość naliczonego podatku VAT. Więcej na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl lub w Krajowej Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów pod numerem 801 055 055 lub (22) 330 03 30.

Odliczenia

Przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki udokumentowane rachunkiem lub fakturą. Mogą to być np. wydatki na artykuły biurowe, koszty utrzymania i naprawy firmowych pojazdów, koszty korzystania z telefonu i Internetu, a także remontu lokalu, drobnych poczęstunków czy obiadów podczas rozmów z kontrahentami, a w szczególnych przypadkach nawet szkoleń i kursów.

Preferencyjny ZUS

Początkujący przedsiębiorca co do zasady przez 24 miesiące działalności może opłacać składki ZUS według stawki preferencyjnej. „Mały ZUS” jest zdecydowanie niższy niż składki w pełnej wysokości, nawet od minimalnej podstawy. Więcej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 801 400 987.

Planowane jest całkowite zwolnienie osób rozpoczynających działalność z płacenia składek przez pierwsze sześć miesięcy jej prowadzenia.

Księgowość i zawieszenie działalności

Księgowość firmy może prowadzić sam przedsiębiorca lub zlecić to biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorca, który nie uzyskuje satysfakcjonujących go dochodów, nie musi zamykać działalności, lecz może ją zawiesić, a później „odwiesić” w dogodnym dla niego czasie.


Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej – w Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dostępnej na stronie Ministerstwa Rozwoju https://prod.ceidg.gov.pl lub pod numerem 801 055 088 (w dni powszednie z wyłączeniem świąt w godzinach od 7.00 do 17.00). Można też skorzystać z telefonu internetowego lub wysłać zapytanie.

Pliki do pobrania