Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Ja, czyli firma – działalność jednoosobowa

Najpopularniejsza forma prowadzenia firmy to indywidualna działalność gospodarcza. Jest odpowiednia dla osób, które chcą w całości odpowiadać za prowadzenie firmy, mają na to pomysł oraz środki. Jej założenie nie wymaga kapitału początkowego, a rejestracja jest stosunkowo prosta i może zajmować niecałe 24 godziny. Możesz założyć firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku. 

W Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarejestrowanych i aktywnych jest obecnie ponad 2 mln firm. Najwięcej powstaje w branżach: transportowej, fryzjerskiej i kosmetycznej, budowlanej i naprawy pojazdów. Popularne są też firmy komputerowe i sklepy internetowe oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i usługi prawne.

Na swoim

Przedsiębiorca występuje w obrocie gospodarczym jako firma, pod własnym imieniem i nazwiskiem; nazwa może też mieć człon dodatkowy. Powinna być zgodna z nazwą wprowadzoną we wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 • Majątkiem przedsiębiorstwa jest mienie przedsiębiorcy i odpowiada nim w całości.
 • Jeśli nie ma rozdzielności majątkowej, odpowiada także jego współmałżonek.

Przedsiębiorca

 • sam decyduje, w jakich godzinach pracuje i dla ilu zleceniodawców,
 • sam zapewnia sobie źródła dochodu,
 • zdobywa zlecenia,
 • dba o relacje z klientami.

Nie może korzystać z uprawnień przysługujących etatowemu pracownikowi, takich jak płatny urlop wypoczynkowy.

Działalność jednoosobową reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Podatki

Prowadząc działalność gospodarczą, można się rozliczać:

 • według skali podatkowej 17 proc., 32 proc.,
 • według jednolitej stawki podatkowej (19 proc., tzw. podatek liniowy) albo:
 • ryczałtem,
 • na podstawie karty podatkowej (wysokość podatku ustalana jest z Urzędem Skarbowym).
  Ważne! Od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Przedsiębiorca powinien też zdecydować, czy będzie płatnikiem VAT. Może wówczas zmniejszyć podatek należny o wartość naliczonego podatku VAT. Więcej na stronie Ministerstwa Finansów lub w Krajowej Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów pod numerem 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych) lub +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Odliczenia

Przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki udokumentowane rachunkiem lub fakturą. Mogą to być np. wydatki na artykuły biurowe, koszty utrzymania i naprawy firmowych pojazdów, koszty korzystania z telefonu i Internetu, a także remontu lokalu, drobnych poczęstunków czy obiadów podczas rozmów z kontrahentami, a w szczególnych przypadkach nawet szkoleń i kursów.

Preferencyjny ZUS

Początkujący przedsiębiorca co do zasady przez 24 miesiące działalności może opłacać składki ZUS według stawki preferencyjnej. „Mały ZUS” jest zdecydowanie niższy niż składki w pełnej wysokości, nawet od minimalnej podstawy. Więcej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00.

Przedsiębiorcy mogę również skorzystać z Ulgi na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga na start jest dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Księgowość i zawieszenie działalności

Księgowość firmy może prowadzić sam przedsiębiorca lub zlecić to biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorca, który nie uzyskuje satysfakcjonujących go dochodów, nie musi zamykać działalności, lecz może ją zawiesić, a później „odwiesić” w dogodnym dla niego czasie.

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej – w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dostępnej na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32 (w dni powszednie z wyłączeniem świąt w godzinach od 7.00 do 17.00). Można też skorzystać z połączenia typu Live Chat tj. rozmowy tekstowej z konsultantem.